obraz

Zasady opłat za obiady 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. cena obiadu wynosi 6,00 zł ZASADY OPŁAT ZA OBIADY Wpłaty na obiady należy regulować do dnia 10-każdego miesiąca   na konto szkoły lub gotówką w sekretariacie szkoły. Opłata za poszczególne miesiące wynosi: m-c   I. 2022 r.            –         19 dni        –         114,00 zł m-c  II. 2022 r.           –         10 dni        […]

Organizacja pracy w dniach 20.12.2021 – 7.01.2022

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Informuję, iż w dniach 20-22 grudnia 2021 r. pracujemy stacjonarnie. W dniach 27-30 grudnia organizujemy opiekę dla uczniów rodziców pracujących. Dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia odbywać się będą zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów. Prosi się Rodziców o przekazanie wychowawcom informacji w przypadku potrzeby skorzystania z […]

obraz

Ważna informacja dla rodziców/opiekunów!

Szanowni Rodzice,  Informuję, iż od 01 stycznia 2022 r. dzienna stawka żywieniowa – obiad, wynosić będzie 6,00 złotych,  (słownie: sześć złotych 00/100). Koszt żywienia dzieci ustalony został na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych, z uwzględnieniem  norm żywieniowych dla dzieci w wieku  szkolnym.   Dyrektor  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi  Ilona Sałacińska 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu? Stałeś się celem ataku w Internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania […]

obraz

Płatność za obiady w SPS176

Wpłaty na obiady dokonujemy przelewem na: konto bankowe:  67 1560 0013 2030 5978 2000 0008. w tytule płatności: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc m-c  IX. 2021 r.              –        19 dni         –          95,00 zł  m-c   X. 2021 r.               –        20 dni         –        100,00 zł  m-c  XI. 2021 r.               –        20 dni         –        100,00 zł  m-c XII. 2021 r.              –        16 dni         –          80,00 zł 

Zakładka: Ważnead
książki z globusem

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (w reżimie sanitarnym)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (w reżimie sanitarnym) 1 września 2021 r. Spotkania wychowawców z uczniami w klasach: wg harmonogramu: 9.00 klasy I-III, zespoły edukacyjno-terapeutyczne 9.30 klasy IV-VIII Ze względów bezpieczeństwa  prosimy o obecność 1 rodzica/opiekuna.

książki z globusem

Wznowienie nauki stacjonarnej – 17.05.2021 r.

Szanowni Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, iż z dniem 17 maja 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 wznawiają naukę stacjonarną z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie zgodnie z planem.   Jednocześnie przypominamy: Do szkoły może […]

Kontynuacja nauki zdalnej 10-14.05.2021r.

Kontynuacja nauki zdalnej 10-14.05.2021r. Szanowni Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, że w dniach: 10.05.2021r. – 14.05.2021r. oddziały V/VI, VI/VII,VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oddziały I/II,III,IV/V pracują stacjonarnie zespoły edukacyjno–terapeutyczne pracują stacjonarnie Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem. […]

Kontynuacja nauki zdalnej 04-07.05.2021r.

Szanowni Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, że w dniach: 04.05.2021r. – 07.05.2021r. oddziały IV-VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oddziały I-III pracują stacjonarnie zespoły edukacyjno-terapeutyczne pracują stacjonarnie Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową  dla uczniów […]