Nasi wolontariusze w akcji

20 września 2019r. nasi wolontariusze ze szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w akcji Caritas „Kromka chleba dla sąsiada”. Wspólnie z opiekunami zbierali żywność dla potrzebujących.

Dzięki życzliwości klientów sklepu, akcja udała się znakomicie. Gratulujemy zaangażowania i empatii młodym pomocnikom Caritasu!

Niusy / od

Post Author: red