Akcja – „Szkoła pamięta”

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

Ideą akcji jest podjęcie przez społeczność szkoły działań upamiętniających ważne postaci, oraz wydarzenia.
Działania te mają na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu i społeczności.

 

Niusy / od

Post Author: ad