Wznowienie nauki stacjonarnej – 17.05.2021 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje,
iż z dniem 17 maja 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 wznawiają naukę stacjonarną z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie zgodnie z planem.

 

Jednocześnie przypominamy:

  1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel…).
  2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
  3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  4. Rodzice/opiekunowie (1 osoba z 1 dzieckiem) przyprowadzający lub odbierający dzieci mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia z dzieckiem do
  6. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk).

 

Post Author: ad