Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (w reżimie sanitarnym)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (w reżimie sanitarnym)

1 września 2021 r.

Spotkania wychowawców z uczniami w klasach:

wg harmonogramu:

  • 9.00 klasy I-III, zespoły edukacyjno-terapeutyczne
  • 9.30 klasy IV-VIII

Ze względów bezpieczeństwa  prosimy o obecność 1 rodzica/opiekuna.

Post Author: ad