Ważna informacja dla rodziców/opiekunów!

Szanowni Rodzice, 

Informuję, iż od 01 stycznia 2022 r. dzienna stawka żywieniowa – obiad, wynosić będzie 6,00 złotych, 

(słownie: sześć złotych 00/100).

Koszt żywienia dzieci ustalony został na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych, z uwzględnieniem  norm żywieniowych dla dzieci w wieku  szkolnym.  

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi 

Ilona Sałacińska 

Ważne / od

Post Author: ad