Organizacja pracy w dniach 20.12.2021 – 7.01.2022

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Informuję, iż w dniach 20-22 grudnia 2021 r. pracujemy stacjonarnie.

W dniach 27-30 grudnia organizujemy opiekę dla uczniów rodziców pracujących.

Dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia odbywać się będą zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów.

Prosi się Rodziców o przekazanie wychowawcom informacji w przypadku potrzeby skorzystania z opieki w w/w dniach.

Informacje nt. organizacji pracy szkoły w okresie 3-5 stycznia 2022 r. zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

Dyrektor SPS 176

Ilona Sałacińska

Post Author: ad