Zasady opłat za obiady 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. cena obiadu wynosi 6,00 zł

ZASADY OPŁAT ZA OBIADY

Wpłaty na obiady należy regulować do dnia 10-każdego miesiąca   na konto szkoły lub gotówką w sekretariacie szkoły.

Opłata za poszczególne miesiące wynosi:

m-c   I. 2022 r.            –         19 dni        –         114,00 zł

m-c  II. 2022 r.           –         10 dni        –           60,00 zł

m-c III. 2022 r.           –         23 dni        –         138,00 zł

m-c IV. 2022 r.           –         17 dni        –         102,00 zł

m-c  V. 2022 r.           –         17 dni        –         102,00 zł

m-c VI. 2022 r.           –         15 dni        –          90,00 zł

Zmiana numeru konta bankowego (od 01.01.2022r.)

Bank PEKAO  Nr: 75 1240 1037 1111 0011 0912 1777.

Post Author: ad