Oferta

O NAS:

Szkoła znajduje się w centrum miasta, co zapewnia dogodny dojazd ze wszystkich dzielnic Łodzi. Profesjonalna kadra pedagogiczna zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia. Prowadzimy wszystkie oddziały szkoły podstawowej.


ZAPRASZAMY DZIECI:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz narządów zmysłów

OFERUJEMY ZAJĘCIA:

 • edukacyjne (grupowe lub indywidualne)
 • indywidualne lub grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • edukacyjno-terapeutyczne
 • terapeutyczne
 • wychowawczo-opiekuńcze
 • pozalekcyjne

  


PROWADZIMY TERAPIĘ:

 • pedagogiczną
 • logopedyczną (rewalidacja mowy)
 • alternatywne formy komunikacji
 • gimnastykę korekcyjną
 • integrację sensoryczną (rewalidacja funkcji sensoryczno-motorycznych)
 • terapię ręki (rewalidację manualną)
 • dogoterapię
 • muzykoterapię
 • terapię przez sztukę
 • rewalidację indywidualną
 • rewalidację informatyczną
 • rewalidację umiejętności społecznych

   


PRACUJEMY METODAMI:

 • metoda ośrodków pracy
 • metoda Montessori
 • metoda aktywności M.Ch. Knillów
 • metoda Shantali – masaż ciała
 • metoda Castillo-Moralesa
 • program rozwijający percepcję wzrokową Marianne Frostig
 • metoda dobrego startu M. Bogdanowicz
 • elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
 • metoda pedagogiki zabawy
 • metoda Carla Orffa
 • metoda ćwiczeń grafomotorycznych H. Tymichovej
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

REALIZUJEMY PROGRAMY/PROJEKTY:

 • Klub Dobrego Rodzica
 • „Ekonomia na co dzień”
 • „Przytulny zakątek”
 • „Książki naszych marzeń”
 • „Baśnie, które uczą”
 • Klub Dobrego Kibica
 • „Wybieram wodę”
 • „Owoce w szkole”
 • „Mleko w szkole”
 • „Żyj smacznie i zdrowo”
 • Akademia zdrowia

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • zajęcia świetlicowe
 • zajęcia filmoterapeutyczne
 • kiermasz logopedyczny „Ożywione słowa
 • koło miłośników miasta Łodzi
 • koło czytelnicze
 • koło „W świecie bajek i baśni”
 • koło turystyczno-krajoznawcze
 • koło muzyczne „Aniołkowe Nutki”
 • koło przyrodnicze „Klub miłośników przyrody”
 • koło „Liczę na wesoło”
 • koło informatyczne
 • koło logicznego myślenia
 • koło języka angielskiego
 • koło sportowe

DYSPONUJEMY:

 • dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi
 • biblioteką
 • salą gimnastyczną
 • salą gimnastyki korekcyjnej
 • salą doświadczania świata
 • świetlicą
 • gabinetem logopedy
 • gabinetem psychologa
 • gabinetem pedagoga
 • gabinetem profilaktyki medycznej
 • własną nowocześnie wyposażoną kuchnią
 • stołówką szkolną


Integracja Sensoryczna

Zajęcia z zakresu wspierania rozwoju z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej organizuje się dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, u których zdiagnozowano deficyty integracji sensorycznej.
Zajęcia  odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w której znajduje się  certyfikowany sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania  układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Ponadto, sala wyposażona jest w pomoce do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego i wzrokowego.


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia te organizowane są dla uczniów u których zdiagnozowano:

 • zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • zaburzenia percepcji słuchowej,
 • zaburzenia motoryki małej.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.


Pomoc psychologiczna

Wszyscy uczniowie objęci są wszechstronną opieką psychologiczną.