Kontynuacja nauki zdalnej 04-07.05.2021r.

Szanowni Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, że w dniach: 04.05.2021r. – 07.05.2021r. oddziały IV-VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oddziały I-III pracują stacjonarnie zespoły edukacyjno-terapeutyczne pracują stacjonarnie Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową  dla uczniów […]

Edukacja w dniach: 26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

Szanowni Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, że w dniach: 26.04.2021 r. – 30.04.2021 r. oddziały IV-VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  oddziały I-III będą pracować stacjonarnie zespoły edukacyjno-terapeutyczne będą pracować stacjonarnie Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem. Szkoła zapewnia opiekę […]

Edukacja w dniach: 19.04.2021r. – 25.04.2021r.

Szanowni Państwo! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, że w dniach: 19.04.2021r. – 25.04.2021r. oddziały I-VIII kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. zespoły edukacyjno-terapeutyczne będą pracować stacjonarnie Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą zdalnie lub stacjonarnie, po konsultacji z rodzicem / opiekunem. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów […]

Kontynuacja nauki zdalnej 12.04 – 18.04

Kontynuacja nauki zdalnej Szanowni Państwo! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 w Łodzi informuje, że w dniach: 12.04.2021r. – 18.04.2021r. wszystkie klasy, zespoły edukacyjno – terapeutyczne. kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szkoła zapewnia  opiekę  świetlicową tym dzieciom, których  rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także realizujących zadania publiczne w […]

Zawieszenie działalności stacjonarnej.

Szanowni Rodzice! Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 176 informuje, iż w dniach 22.03-26.03.2021 r. w trybie stacjonarnym pracują: klasy I, II, III oddziały edukacyjno-terapeutyczne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze świetlica Klasy IV-VIII będą realizowały zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 22.03- 31.03. 2021 r. W dniach 29.03 – 31.03.2021r. wszystkie oddziały […]

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców 1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 4. Rodzice/opiekunowie (1 osoba z 1 dzieckiem) przyprowadzający lub […]

książki z globusem

Wznowienie pracy szkoły w systemie stacjonarnym od 1.02.2021

Informujemy, że z dniem 1.02.2021 wznowione zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, rewalidacyjne, specjalistyczne, w formie stacjonarnej we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 dla uczniów z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia będą prowadzone w warunkach reżimu sanitarnego, zgodnie z planem nauki stacjonarnej. Zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą organizowane w miarę potrzeb […]

Zawieszenie działalności stacjonarnej.

Zawieszenie stacjonarnej działalności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi (potwierdzone przypadki koronawirusa u pracowników) 1. Ograniczam funkcjonowanie poprzez zawieszenie stacjonarnej działalności placówki we wszystkich oddziałach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 w okresie od 14 grudnia do 22 grudnia 2020 r. 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą […]

Ferie zimowe 4-17 stycznia

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.  […]

książki z globusem

Wznowienie pracy szkoły w systemie mieszanym

Wznowienie pracy szkoły w systemie mieszanym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176  w Łodzi Wznawiam w dniach 30 listopada 2020 r. – 6 grudnia 2020 r. zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze, rewalidacyjne, specjalistyczne, w formie stacjonarnej w klasach edukacyjno-terapeutycznych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 dla uczniów z umiarkowaną lub […]

Uwaga!!! Ważna informacja!

  Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1960), zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1960) Dyrektor szkoły mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno uczniów, jak i pracowników, podjęła decyzję o zawieszeniu stacjonarnej działalności placówki […]

Nauka zdalna – Platforma OFFICE

W celu podjęcia nauki zdalnej uczniowie powinni zalogować się do platformy office.com Zalecamy korzystanie z przeglądarki Edge lub Chrome. Każdy uczeń ma przydzielony login w postaci i.nazwisko.u@sps176.elodz.edu.pl – gdzie i to pierwsza litera imienia, nazwisko to nazwisko ucznia, u to literka oznaczająca uczeń. Loginy i hasła umożliwiające pierwsze logowanie uczniowie otrzymali na karteczkach od wychowawców. […]